Kolumn: Lärdomar av krisen

Det är nu nästan sex år sedan den amerikanska banken Lehman Brothers kollaps satte världens ekonomier i fall. Banken hörde inte till de största, men dess konkurs avslöjade att världen under lång tid invaggats i falsk trygghet. Över en natt upptäckte man att västvärlden under många år levt på krita, och att de säkra tillgångarna […]