Åkerekonomi och EU

Vi är vana med rena varor på middagsbordet (också om vi ibland i brådskan äter skräpmat), men är det här någonting vi kan räkna med i framtiden? Idyllen av ett lantbruk med små röda gårdar vid åkerkanten och bonden, som noggrant inspekterar sin skörd, suddas ut av ett science fiction-jordbruk där Darth Vader inspekterar grödorna. […]

Kolumn: EU:s nya fiskerifond är fina fisken!

I april godkänner Europaparlamentet slutligt EU:s fiskerifond som omfattar åren 2014 – 2020. Förhandlingarna har varit både långa och svåra eftersom fonden är både stor (6,5 miljarder euro) och täcker samtliga EU-vatten där fiske bedrivs. De egentliga förhandlingarna avslutades först tio minuter över fyra på morgonen den 31 januari – efter ett 19 timmar långt […]