EU behöver övergripande strategi för att skydda hbti-personers grundläggande rättigheter

I dag röstade Europaparlamentet för ett betänkande om EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. I betänkandet uppmanas EU- kommissionen och medlemsstaterna att tillsammans utarbeta en strategi för hur man ska uppnå ett skydd för hbti-personers, dvs. homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella personers, grundläggande rättigheter. Diskriminering på grund av […]