Torvalds ändringsförslag som beaktar fartygs isklass, i ett nytt system som ska övervaka sjöfartens koldioxidutsläpp, godkändes

  Igår röstade Europaparlamentets miljöutskott om ett förslag om övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp från sjöfarten. Torvalds hade lagt flera ändringsförslag som var viktiga för den finländska rederinäringen och sjöfarten, och som lyfte fram aspekter som saknades i kommissionens ursprungliga förslag. Kommissionen förslag tog bland annat inte i beaktande att fartyg som trafikerar norra Östersjön […]