Nils Torvalds nyhetsbrev 1/2014

Nils Torvalds nyhetsbrev 1/2014 har nu utkommit. Det förnyade nyhetsbrevet innehåller information och artiklar om Nils Torvalds arbete i parlamentet. I detta nummer kan du bland annat läsa om om EU:s migrationspolitik efter Lampedusa, budgetfrågor som behandlats i parlamentet under hösten samt den parlamentsdelegation som ska granska ”trojkans” behandling av de krisdrabbade medlemsstaterna.   Vill […]