Omoraliskt med EU-medborgarskap till salu

Europaparlamentet kommer i eftermiddag under sin plenarsession i Strasbourg att debattera frågan om EU-medborgarskap till salu. Frågan aktualiserades efter att det maltesiska parlamentet i november 2013 antog en lag som ger tredjelandsmedborgare möjligheten att köpa sig maltesiskt medborgarskap, och därmed även tillträde till Schengenområdet och den fria rörligheten inom EU, för en summa på 650 […]

Torvalds efterlyste möjligheten till längre upphandlingsavtal

Europaparlamentet röstade idag om den nya regleringen för offentlig upphandling. Förslaget ger myndigheterna större utrymme att i upphandlingsprocessen ta sociala- och miljöfaktorer i beaktande. Genom direktivet ges även små och medelstora företag en bättre möjlighet att delta i upphandlingsprocesserna. Båda aspekter är mycket positiva och välkomnas av Nils Torvalds. Överlag så innebär den nya regleringen […]