KOLUMN: Att gå Petersburgsvägen – till Bryssel

Frågan om regeringens linje eller brist på linje i olika frågor har blivit ett återkommande ämne i den offentliga debatten. De senaste dagarnas diskussion hänger naturligtvis ihop med strukturreformen. Till slut kom regeringen till skott och enligt många alldeles för sent. Men frågan om regeringens linje har också en mera principiell sida. Regeringen borde vara […]