KOLUMN: Vid gränsen – u kraina

Till Rysslands och Ukrainas gemensamma historia hör rurikiderna – ättlingarna till Rurik, som enligt Nestorskrönika ombads komma till Gardariket för att skapa ordning. Med drygt 1000 år av efterklokhet kan man säga, att ordningsskapandet inte utföll särskilt väl. En del berodde på rurikidernas arvsordning. Den som efterträdde storfursten var inte hans son utan hans bror […]