KOLUMN: Utrotningshotad

Det finns ögonblick när jag misströstar. Ett sådant ögonblick uppstod när jag läste ett beslut från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Beslutet handlade om ersättning för skador som skarven åstadkommit på fiskodlingen. Den sökande parten var Bergö fiskelag. I ansökningen fanns det eventuellt ett litet formellt fel. Fiskelaget ville ha understöd för tiden […]