KOLUMN: Att se skogen för alla träd

Under de två senaste dygnen har jag igen fått en lärorik påminnelse om hur också en Europaparlamentariker från ett litet land och ett litet parti har möjlighet att i sista sekunden påverka beslut i Europaparlamentet. Utmaningen handlade denna gång om biobränslen och vår skog, och när armbrytningen började såg det allt annat än lovande ut. […]