Europaparlamentet ska utreda spionprogram

Under sin plenarsession i Strasbourg förra veckan antog Europaparlamentet en resolution om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU-medborgarnas integritet. I resolutionen uppmanas parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) att tillsammans med nationella parlament och en expertgrupp som EU-kommissionen inrättat ingående […]