Kroatien blev EU:s 28:e medlemsstat

Idag fick EU ett nytt medlemsland i och med Kroatiens anslutning. Det är EU:s sjunde utvidgning och Kroatien blir unionens 28:e medlemsstat. Den historiska händelsen firades med en ceremoni vid Europaparlamentet i Strasbourg där man den här veckan håller session. I och med inträdet får Europaparlamentet 12 stycken nya medlemmar.

Händer i veckan: vecka 27 (1-7 juli)

Den här veckan håller Europaparlamentet session i Strasbourg. Det är den sista sessionen innan sommaruppehållet och mycket intressanta saker finns på agendan: Kroatiens anslutning, situationen i Ungern, byte av ordförandeskapet, USA:s spionerande osv. Veckan avslutas sedan i Österbotten där Nils Torvalds bl.a. besöker Tomatkarnevalen. Måndag 1 juli Måndagen är en historisk dag i och med […]

Beata Björkvall ny specialmedarbetare för Nils Torvalds

Beata Björkvall, 25, blir från och med september ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Björkvall är aktiv i kommunalpolitiken i Åbo, bland annat som första ersättare i Åbo stadsfullmäktige samt fungerar som vice ordförande för Svensk Ungdom. Hon är hemma från Helsingfors och är politices magister från Åbo Akademi. Björkvall efterträder Axel Hagelstam, som fått […]