Överenskommelse om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Europaparlamentet och rådet har efter långa trepartsförhandlingar nått en överenskommelse om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, den så kallade CAP-reformen. Europaparlamentet har haft en avgörande roll i förhandlingarna, där parlamentet stödde flera av de för Finland viktiga frågorna. Detta syns i överenskommelsen från igår.   – Europaparlamentets förhandlingsmandat och starka roll i förhandlingarna var av yttersta […]

Torvalds kommentar till morgonens överenskommelse om EU:s långtidsbudget

Europaparlamentets talman Martin Schulz, Rådsordförande Enda Kenny samt ordförande för Europeiska kommissionen José Manuel Barroso förhandlade idag (27.6 Reds. anm.) fram ett slutligt förslag till EU:s långtidsbudget, som Europaparlamentet ska ta ställning till nästa vecka. Förslaget, som än så länge bara är muntligt, är både en lättnad och en besvikelse. Till lättnaderna hör att det ingår en obligatorisk granskning […]

Viktig överenskommelse kring Erasmus-programmets framtid

– Erasmus-programmet är kanske den bästa saken EU har gjort för våra ungdomar. Gårdagens överenskommelse betyder att antalet personer som kan delta i ett Erasmus utbyte kan komma att fördubblas under nästa programperiod till 4 miljoner studeranden, sade europaparlamentariker Nils Torvalds i en kommentar direkt efter överenskommelsen. Igår nådde Europaparlamentet och EU:s medlemsländer en överenskommelse […]