Ett klart ja för en ambitiös fiskerireform med rösterna 502 mot 137

  I går (onsdag 6.2) på eftermiddagen godkände Europaparlamentet förslaget till ny gemensam fiskeripolitik. Nils Torvalds har som viceordförande för parlamentets fiskeriutskott haft en mycket aktiv roll i reformarbetet. Reformen kommer att avgöra fiskeripolitikens riktning för de kommande 10 åren. De europeiska haven är i nuläget kraftigt överfiskade. Två tredjedelar av fiskebestånden fiskas över sina […]