ALDE logo

Video

”Vi har många stater med olika intressen runt Östersjöns stränder” 22.6 Nils Torvalds om planen för fisket i Östersjön

”Det är skalbolag på skalbolag på skalbolag som sprider sig över hela världen” 7.6.2016 Nils Torvalds om regler mot skatteflyksmetoder.

”Vi måste sluta skylla på varandra. Nu behöver vi en ny kohesionspolitik” 10.5.2016 Nils Torvalds om det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland

”EU kommissionen borde mer rakryggad ha försvarat lagstiftarnas intentioner” 18.1.2016 Nils Torvalds plenianförande om utsläpp.

”Glyfocat är ingen enkel fråga som vi bara kan vifta iväg” 14.12.2015 Nils Torvalds anförande om godkännandet av genmodifierad majs.

”Energiunionen är en ett omfattande lagstiftningsprojekt och därför finns det en risk för att vi ibland glömmer en del av de beslut vi tidigare fattat” 14.12.2015 Nils Torvalds om Europas elnät.

”När vi inför målsättningar för Energiunionen ska vi vara medvetna om att det måste ske i små steg” 24.11.2015 Nils Torvalds anförande om Energiunionen.

”Att fatta beslut utgående från den gamla goda regeln att samma storlek på strumpbyxorna ska duga för alla, det är en dålig utgångspunkt” 11.11.2015 Nils Torvalds om den årliga tillväxtöversikten.

”Plötsligt förefaller det som om mumintrollen flytt dalen, det vill säga som om att förstånd hade försvunnit från parlamentet” 28.10.2015 Nils Torvalds om den Europeiska planeringsterminen.

Anförande om kretsloppsekonomin i plenum 6.7.2015

Anförande om skattepolitik i plenum 24.6.2015
Torvalds är suppleant i särskilda utskottet om skattebeslut.

Anförande om den Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI) i plenum 24.6.2015
Torvalds fungerar som den liberala gruppens förhandlare för EFSI.

Anförande om energisäkerhetsstrategin i plenum 9.6.2015
Rapporten röstades ner.