Nils Torvalds ombeds komma med några tröstande ord efter valet av Donald Trump till Förenta staternas nästa president.