Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP) on tänään valittu ns. LULUCF -lakiehdotuksen vastuulliseksi neuvottelijaksi liberaalin ALDE-ryhmän osalta.

LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) ehdotus koskee maa- ja metsäkäytöstä johtuvien päästöjen laskemista ja raportointia osana EU-maiden päästövähennystavoitteita. Ehdotuksella pyritään sisällyttämään LULUCF -sektori EU:n ilmastotavoitteisiin.

– LULUCF on erittäin tärkeä lakiehdotus, ei ainoastaan koko EU:lle, vaan myös – tai erityisesti – Suomelle ja meidän maa- ja metsätaloussektorille. Kysymys siitä, miten EU:n on määrä saavuttaa ne ilmastotavoitteet, joihin ollaan sitouduttu, on keskeisessä asemassa Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan työagendalla tämän toimikauden aikana ja olen erittäin innokas tarttumaan tähän vaikeaan kysymykseen, sanoo Torvalds.

EU:n ilmastopolitiikka on jaettu kahteen isoon osaan: EU ETS (päästökauppajärjestelmä) kattaa noin 40 % EU:n päästöistä, loput 60% kattaa ESD (Effort Sharing Decision), joihin kuuluu ne sektorit, jotka eivät kuulu ETS:än piiriin (kuljetus, maatalous, rakennukset, jätteet). EU:n komissio antoi ehdotuksen ETS:n uudistamiseksi vuoden 2015 lopussa ja ehdotus EU:n ilmastopaketin toisen ison osan, eli ESD:n, osalta annettiin 20 heinäkuuta 2016. Näiden ehdotusten avulla on tosiasiallisesti tarkoitus varmistua siitä, että EU täyttää Pariisin ilmastosopimukseen liittyviä velvoitteitaan.

Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät valitsevat parhaillaan neuvottelijansa ESD:ään (johon LULUCF kuuluu), ja Torvalds on nimitetty vastaamaan työstä liberaalissa ALDE-ryhmässä.

Lisätietoja asiasta antaa:

Nils Torvalds
Katarina Dahlman (erityisavustaja): +32 489 320 423