EU uudistaa parhaillaan direktiiviään, joka koskee veroviranomaisten pääsyä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin. Nils Torvalds, joka johtaa liberaalin ALDE-ryhmän neuvotteluja parlamentissa, pitää ehdotusta erittäin tervetulleena.

– Tahot, jotka toimivat rahanpesun ja veronkierron parissa, eivät yhtään välitä valtioiden rajoista, vaan nämä ovat rajat ylittäviä ilmiöitä. Tämän vuoksi on itsestään selvää, että torjuaksemme näitä ilmiöitä, meidän on työskenneltävä yhdessä ja että EU on paras foorumi tällaista yhteistyötä varten, sanoo Torvalds.

Euroopan parlamentin lausuntoon tekemissään muutosehdotuksissaan Torvalds tukee mallia, jossa tietojenvaihto eri maiden veroviranomaisten välillä tapahtuisi automaattisesti ja hän painottaa myös, että on tärkeää ottaa komissio mukaan prosessiin. Torvalds, joka on aktiivinen Euroopan parlamentin ns. Panamapapereita koskevassa tutkimisvaliokunnassa, työskentelee parhaillaan aktiivisesti usean lakiehdotuksen parissa, jotka liittyvät veronkiertoon ja rahanpesuun. Hän johtaa esimerkiksi myös ALDE-ryhmän tulevia neuvotteluja koskien EU:n veronkierron vastaisen direktiivin uudistamista.

Lisätietoja:
Nils Torvalds, Europarlamentaarikko
Anton Nilsson, Erityisavustaja : +32 489 32 04 79