Olen toiminut Europarlamentaarikkona heinäkuusta 2012 lähtien. Eurovaaleissa keväällä 2014 minut valittiin parlamentaarikoksi vaalikaudelle, joka päättyy vuonna 2019. Olen Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen jäsen ja parlamentissa istun Euroopan liberaalidemokraattien liiton (ALDE) ryhmässä. Tällä hetkellä toimin jäsenenä monessa eri valiokunnassa. Niistä voit lukea enemmän ”Minun työni” välilehden alla.

Europarlamentaarikkona toimiminen on paljon suurempaa kuin pystyin kuvittelemaan ensimmäisen vaalikampanjani aikana. Työskentely parlamentissa on hyvin intensiivistä, mutta samalla erittäin mielenkiintoista ja antoisaa. On antoisaa työskennellä Euroopan parlamentissa näinä aikoina, kun Euroopan ja eurooppalaisen yhteistyön kohtaamat haasteet vaikuttavat koko ajan lisääntyvän.

Olen aina ollut kiinnostunut politiikasta ja jo 14-vuotiaana osallistuin ensimmäisiin poliittisiin kokouksiin, muun muassa RKP:n nuorisojärjestön Svensk Ungdomin edustajakokoukseen. Vauhdikkaalla 1960-luvulla osallistuin ”nuorena vihaisena miehenä” Helsingin Ylioppilastalon valtaukseen vuonna 1968. Sen jälkeen perimäni vaikutus näkyi ratkaisussani; isoisäni ja isäni olivat toimittajia, ja sille tielle minäkin päädyin. Palasin kuitenkin politiikan pariin jäätyäni eläkkeelle YLE:ltä vuonna 2008.

Politiikan ohella kirjoitan ja olen julkaissut kirjoja Venäjästä, maailmanpolitiikasta, talouskriisistä ja veroista. Vapaa-aikani vietän ulkoilmaharrastusten merkeissä; pidän itseni kunnossa hiihtämällä ja pidän myös vaeltamisesta Lapin erämaassa. Minulla on viisi lasta: Linus, Sara, Leo, Kristoffer ja Alexander. Lisäksi minulla on kuusi lastenlasta.

Nils Torvalds

Europarlamentaarikko

Työskentely valiokunnissa

Parlamentin valiokunnissa valmistellaan parlamentin kannanottoja, minkä vuoksi suuri osa parlamentin päivittäisestä työstä tehdäänkin juuri valiokunnissa. Jokainen parlamentaarikko työskentelee pääsääntöisesti muutamassa valiokunnassa.

Itse toimin ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus valiokunnan jäsenenä. Lisäksi olen talous- ja raha-asioiden valiokunnan sekä budjettivaliokunnan varajäsen. Nämä kolme valiokuntaa kuuluvat monen mielestä parlamentin vaikutusvaltaisimpiin valiokuntiin ja olen iloinen saamastani luottamuksesta. Toimin myös varajäsenenä kalatalousvaliokunnassa, joka on Suomen kannalta tärkeä valiokunta. Näistä valiokunnista voit lukea lisää alla olevien välilehtien alla.

Pysyvien valiokuntien lisäksi toimin varajäsenenä kahdessa tutkintavaliokunnassa: Autoalan päästömittauksia sekä rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia koskevissa tutkintavaliokunnissa.

Valiokuntatyöskentely on hyvin oleellinen osa työskentelyä parlamentissa, minkä vuoksi seuraan myös aktiivisesti muissa valiokunnissa käsiteltäviä asioita. Voin tarvittaessa osallistua muiden valiokuntien kokouksiin, koska kaikilla Europarlamentaarikoilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa valiokuntakokouksissa.

Ympäristö-, kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden valiokunta (ENVI)

Ympäristö-, kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden valiokunta on yksi Euroopan parlamentin vaikutusvaltaisimmista valiokunnista. Valiokunta käsittelee sekä laajoja ympäristö- ja energiapoliittisia aiheita, että kysymyksiä jotka hyvin konkreettisesti vaikuttavat meidän kaikkien arkipäivään ja elämänlaatuun. Valiokunnan jäsenenä minulla on erittäin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa aktiivisesti asioihin, joilla on merkitystä sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla.

Ympäristö-, kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden valiokunnan verkkosivut löytyvät täältä.

Lisätietoja:
Erikoisavustaja Katarina Dahlman

Budjettivaliokunta (BUDG)

Budjettivaliokunta lukeutuu parlamentin vaikutusvaltaisimpiin valiokuntiin. Budjettivaliokunnassa parlamentti käyttää EU:ta ja sen toimielimiä koskevaa budjettivaltaansa. Työn määrä valiokunnassa on suuri ja käsiteltävinä olevat asiat mielenkiintoisia. Valiokunnassa voin resurssien ohjaamisen kautta vaikuttaa EU:n kaikkiin osa-alueisiin.

Budjettivaliokunnan verkkosivut löytyvät täältä.

Lisätietoja:
Erikoisavustaja Beata Björkvall

Talous- ja raha-asioiden valiokunta (ECON)

Talouskriisin myötä parlamentin talousvaliokunnan merkitys on kasvanut huomattavasti. Valiokunta vastaa kriisiin liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä käsittelee suurta määrää lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on ehkäistä tulevia talouskriisejä. Tämä tekeekin valiokunnan työmäärästä suuren.

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan verkkosivut löytyvät täältä.

Lisätietoja:
Erikoisavustaja Anton Nilsson

Kalatalousvaliokunta (PECH)

Kalatalouteen liittyvät asiat ovat erittäin tärkeitä Suomen rannikkoseuduille ja erityisesti Ahvenanmaalle. Tämän istuntokauden tärkein kysymys valiokunnassa on parhaillaan käynnissä oleva EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistus. Osallistun aktiivisesti tähän työhön, jonka tavoitteena on kestävämmän kalastuspolitiikan kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Kalatalousvaliokunnan verkkosivut löytyvät täältä.

Lisätietoja:
Erikoisavustaja Anton Nilsson

Työskentely valtuuskunnissa sekä interryhmissä

Euroopan parlamentilla on valtuuskuntia kansainvälisten yhteyksien ylläpitoon ja kehittämiseen. Olen EU:n ja Venäjän parlamentaarisen yhteistyökomitean valtuuskunnan varajäsen.

Europarlamentaarikot voivat myös muodostaa vapaaehtoisia yhteistyöryhmiä eli niin sanottuja interryhmiä eri aiheiden ympärille. Itse olen yksi vähemmistöasioiden interryhmän puheenjohtajista sekä jäsen Itämeri-interryhmässä sekä vammaisasioiden interryhmässä.

Työskentely poliittisessa ryhmässäni

Europarlamentaarikot kuuluvat poliittisen ideologiansa ja puoleensa perusteella eri poliittisiin ryhmiin. Itse olen Euroopan parlamentin liberaaliryhmän jäsen. Ryhmä kulkee nimellä ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe). Sillä on 68 jäsentä.

ALDE:n verkkosivut löytyvät täältä.