Jag har idag, den 14.7, lämnat in en skriftlig fråga till kommissionen gällande skarven. Medlemmar av Europaparlamentet kan lägga fram en fråga om det är något i en annan EU-institutions verksamhet de vill ha mer information om. Frågor ska besvaras inom sex veckor från att de givits. Frågorna publiceras och svaras på här.

Min fråga gäller den explosionsartade ökningen i skarvpopulationen som uppmätts de senaste årtiondena samt den skada på miljön som arten för med sig. I fjol växte populationen till över 20,000 skarvar i Finland. Skarven skyddas som bäst under det sk. Fågeldirektivet. Medlemsländer kan ändå avvika och tillåta olika åtgärder mot skarven, även skyddsjakt, under särskilda omständigheter. Undantaget tillämpas dock väldigt olika i olika länder.

Kommissionen utför som bäst ett sk. REFIT-program, som står för ”Regulatory Fitness and Performance programme”, och innebär en översikt över olika lagar och direktiv för att effektivera dem, minska deras administrativa börda och kostnader och förtydliga föreskrifterna.

Min fråga är följande (på engelska):

In recent times, the cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) population has increased drastically in Europe (in 1980 – 2006, increasing from 2,037 to 27,237 in DK, zero to 17,258 in FIN and 753 to 40,598 in SWE)1, causing severe ecological, social and economic damage regionally and locally, for instance to forests, vegetation and waters. In EU, cormorants are protected by Directive 2009/147/EC (30.11 2009).

Despite the Commission guidelines on derogations under Art 9 of the Bird Directive, the clause is interpreted differently in Member States, leading to legal uncertainty and incoherence. As stated by the Parliament,2 the migratory nature of the bird requires coordinated action.

1. Does the Commission see possibilities to review the Birds Directive regulation on the cormorant, for instance within REFIT?

2. How is the Commission working to ensure sustainable management of the species and less damage caused to the environment and ecosystems, which the EU has responsibility to protect?

3. Does the Commission see reason to consider listing the cormorant under Annex 2 of the Birds Directive, allowing sustainable hunting schemes?

[1] HELCOM Baltic Sea Environment Fact Sheet 2014 (23.10.2014).

[2] P6_TA(2008)0583, § K.