27.11.2018
Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutafrågor godkände idag Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) rapport om den europeiska bankunionen.

Rapporten, som är känd som Torvalds-rapporten, stakar ut parlamentets linje för bankunionens framtid.

– Det här är en fråga som är högt uppe på agendan i EU just nu. Bankunionen, som började byggas upp efter krisen 2008, har hittills varit en framgång både för den finansiella stabiliteten och för realekonomin. Men bankunionen är ännu inte färdigbyggd och det finns fortfarande betydande risker i systemet, se bara på den besvärliga situationen i Italien idag där misstroendet för det finansiella systemet leder till skyhöga räntor, konstaterar Nils Torvalds.

Torvalds-rapporten drar upp riktlinjer för hur EU:s arbete kring bankunionen bör utvecklas för att bättre nå de gemensamma målen om ett stabilt finansiellt ramverk. Den konstaterar att en fördjupad bankunion skulle skydda våra ekonomier från kriser, underlätta investeringar och ge konsumenter ett bättre utbud av finansiella produkter, såsom lån och investeringsobjekt. Rapporten tar också upp aktuella frågor som behovet av bättre samarbete mellan länderna när det kommer till kampen mot penningtvätt i banksektorn.

– I frågan om bankunionens framtid finns det tydliga ideologiska skiljelinjer. Mina kollegor till höger prioriterar riskminskning medan de till vänster föredrar riskdelning som metod för att uppnå finansiell stabilitet. Jag är därför glad över att ha kunnat bygga en kompromiss som tar båda sidors synpunkter i beaktande och som fått brett stöd i utskottet. Jag tror det är så här vägen framåt behöver se ut. Ska vi kunna fortsätta stärka bankunionen får vi inte fastna ideologiska låsningar. Den här rapporten slår fast en möjlig färdriktning för det fortsatta arbetet med att stärka bankunionen.

Rapporten godkändes av utskottet med en mycket bred majoritet: 35 medlemmar röstade för och 5 emot. Nu återstår en sista omröstning i Europaparlamentets plenum innan Torvalds-rapporten är godkänd som hela parlamentets position.