Regeringens ministergrupp för förvaltningsfrågor, HALKE, fattade igår ett beslut som innebär att EU:s strukturfondsfinansiering centraliseras till Jyväskylä, Lahtis, S:t Michel och Uleåborg.

– Det är olyckligt att ännu mer centralisera EU:s strukturfondsfinansiering. EU upplevs redan nu vara för långt ifrån medborgarna samtidigt som EU-ansökningar upplevs som krångliga, ofta med all rätt, säger Nils Torvalds, SFP:s europaparlamentariker.

– Beslutet innebär också att man splittrar värdefull erfarenhet och EU-sakkunskap som under flera år byggts upp vid ELY-centralerna i Helsingfors, Åbo och Vasa, fortsätter Torvalds.

Rådgivning, utvärdering av ansökningar, finansieringsbeslut och utbetalningar kommer genom beslutet ske vid ELY-centraler som ligger allt längre bort.

– Vi borde med alla aktiva beslut flytta EU närmare medborgaren för att minska demokratiunderskott och få mer delaktighet. Nu vill man göra tvärtom, något som också riskerar att leda till en ökad toppstyrning och att medborgarsamhället får svårare att påverka, vilket skulle vara ytterst beklagligt, säger Torvalds.

– Jag hoppas att regeringen ännu kunde ompröva beslutet, säger Torvalds.