Beata Björkvall, 25, blir från och med september ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Photo 2012-09-04 15 26 07

Björkvall är aktiv i kommunalpolitiken i Åbo, bland annat som första ersättare i Åbo stadsfullmäktige samt fungerar som vice ordförande för Svensk Ungdom. Hon är hemma från Helsingfors och är politices magister från Åbo Akademi.

Björkvall efterträder Axel Hagelstam, som fått anställning vid Finlands delegation vid Nordatlantiska fördragsorganisationen NATO i Bryssel.