Parlamentet i Strasbourg

I dag röstade Europaparlamentet för ett betänkande om EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. I betänkandet uppmanas EU- kommissionen och medlemsstaterna att tillsammans utarbeta en strategi för hur man ska uppnå ett skydd för hbti-personers, dvs. homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella personers, grundläggande rättigheter.

Diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet är tyvärr inget ovanligt i dagens värld. Därför är det viktigt att vi fortsättningsvis yrkar och arbetar för att de grundläggande rättigheterna skyddas på alla plan, konstaterar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP). Det ska inte vara statens uppgift att definiera en persons sexuella identitet, fortsätter Torvalds. Här har också kommissionen och medlemsstaterna ett ansvar att axla.

Svensk Ungdom välkomnar varmt förslaget och vädjar till kommissionen att ta betänkandet på allvar.

Europeiska unionen bygger på värderingar som frihet, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter. Samtidigt finns det medlemsländer som bryter mot dessa grundvärderingar utan att EU kan ingripa, säger förbundsordförande och EU-valskandidat Niklas Mannfolk.

En undersökning rörande hbt-personer i EU gjord 2013 av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter visar att varannan hbt-person som deltog i enkäten hade känt sig diskriminerad eller trakasserad på grund av sin sexuella läggning.

Medvetenheten och informationen om olika sexuella minoriteter måste öka. Personer som tillhör en sexuell minoritet ska ha fulla och likvärdiga rättigheter, exempelvis gällande äktenskap och adoption, anser Mannfolk. Den senaste tidens diskussion kring hbti-personer inom idrottsvärlden påminner oss om att vi har mycket att göra hemma i Finland gällande attityder och medvetenhet, men också gällande rättigheter, avslutar Mannfolk.

Svensk Ungdom vill att EU ska ha verktyg för att kunna ingripa om ett medlemsland bryter mot mänskliga rättigheter. Kränkningar får aldrig falla inom subsidiaritetsprincipen.