Europaparlamentet har under sin plenarsession i Strasbourg idag röstat om rapporten kring situationen i Ungern och de grundläggande rättigheterna i landet. Rapporten gick igenom efter hårda diskussioner mellan de politiska grupperna och Viktor Orban, som besökte parlamentet i Strasbourg med anledning av dagens omröstning.

– Den rapport om Ungern som nu röstades igenom ger en viktig signal, men tyvärr vågade Europaparlamentets största grupp EPP inte ta steget ut för en starkare och fast ståndpunkt emot de allvarliga hot mot demokratin, de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen som uppdagats i Ungern och som utgör ett hot mot hela EU, kommenterar Nils Torvalds.

Den liberala gruppen ALDE, där Nils Torvalds är medlem, hade hoppats på en starkare signal från Europaparlamentet i frågan.

– Situationen i Ungern är allvarlig och sättet på vilket besluten tillkom i den ungerska regeringen kränker kommande generationers rätt att forma sin vardag. Därmed strider det mot de gemensamma värderingar som slås fast i EU-fördraget. Det är synd att vi inte kan ta steget ut och implementera EU-fördraget i praktiken, konstaterar Torvalds.

– Samtidigt borde vi undvika den diskussion som nu uppstått i och med polariseringen av frågan – vi röstade inte emot Ungern utan mot de beslut som fattats av den ungerska regeringen och sättet de tillkommit på. Det här handlar alltså inte om att rösta för eller emot ett enskilt medlemsland, utan om att rösta för ett EU som även i praktiken respekterar de grundläggande rättigheter och värderingar som vi alla tillsammans och frivilligt varit med om att utforma och underteckna, avslutar Torvalds.