26.09.2018

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/ALDE) on EU:n budjettineuvotteluiden yhteydessä ehdottanut, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan CAP:in kautta tuettaisiin tutkimusta ja innovaatioita maaperän hiilisidontaan liittyen. Budjettivaliokunta on hyväksynyt Torvaldsin ehdotuksen, ja siitä äänestetään parlamentin täysistunnossa lokakuussa. Panostukset keskitettäisiin menetelmiin, jotka edistävät maaperän hiilisidontaa.

– Tarvitsemme EU:n maatalouspolitiikkassa lisää panostuksia innovaatioihin ja aloitteisiin, jotka ovat ilmastomuutoksen kannalta järkeviä. Olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että EU:n 2019 vuoden budjetti pitää sisällään varoja maaperän hiilensidonnan tutkimukseen ja innovaatioihin tällä saralla. Tällä tavalla maatalous voisi myös myötävaikuttaa taistelussamme ilmastomuutosta vastaan. Parantamalla maaperän kykyä sitoa hiiltä parannetaan myös maatalouden kannattavuutta ja peltojen ilmastovaikutuksia.

Tavoitteita voitaisiin tukea pilotointien kautta. Näissä analysoidaan maanäytteestä maaperän hiilivaraston suuruus viiden vuoden välein. Tuloksia verrataan viljelyihin ja niiden olosuhteisiin. Lisäys on merkittävä, koska se korostaa kestävän maatalouden tärkeyttä.  Tutkimukset viittaavat siihen, että maaperän hiilensidonnassa on paljon potentiaalia, ja näin myös mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastomuutoksen hillintään.

Tämä on ensimmäinen askel näiden panostusten sisällyttämiseksi EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan vuodesta 2021 eteenpäin.

– Jokaisen jäsenmaan, Suomi mukaan lukien, tulisi priorisoida tutkimusta ja innovaatiota kestävän maatalouden puolesta. Tukemalla tällaisia pilotointeja EU saa mahdollisuuden yhteisesti tehdä töitä kestävän maatalouden eteen. Emme voi enää pakoilla sitä totuutta, että tämänpäiväiset toimemme vaikuttavat tulevien sukupolvien elämään, Torvalds toteaa.

Euroopan parlamentti äänestää EU:n budjetista täysistunnossa lokakuun lopussa 2018. Sen jälkeen ehdotus jatkaa neuvotteluihin neuvoston kanssa, missä budjetti myös lyödään lukkoon.

Lisätietoja
Europan parlamentin jäsen Nils Torvalds
+358 400 432262
nils.torvalds@europarl.europa.eu
Erikoisasiantuntija Beata Björkvall
+32 489 320 418
beata.bjorkvall@ep.europa.eu