Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) har idag utsetts till den liberala ALDE-gruppens ansvariga förhandlare för det så kallade LULUCF-lagförslaget.

LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) är ett förslag på hur utsläpp från markanvändning och skogsbruk kan beräknas och rapporteras i EU-ländernas utsläppsminskningsmål. Förslaget är ett sätt att inkludera LULUCF-sektorn i EU:s klimatambitioner.

– LULUCF är ett oerhört viktigt lagförslag, inte bara för hela EU utan också – eller framförallt – för Finland och vår jord- och skogsbrukssektor. Hur EU ska uppnå de klimatambitioner vi har bundit oss till är det centrala i arbetet i Europaparlamentets miljöutskott under den här mandatperioden, och jag är oerhört taggad att försöka tackla den här svåra frågan, säger Torvalds.

Bakgrund: EU:s klimatpolitik är uppdelad i två stora delar: EU ETS (utsläppshandelssystemet) täcker ungefär 40% av EU:s utsläpp, medan de kvarvarande 60% täcks av ESD (Effort Sharing Decision), där de områden som inte faller under ETS (transport, jordbruk, byggnader, avfallshantering) ingår. Förslaget till en revidering av ETS gavs av EU-kommissionen i slutet av 2015 och den andra stora delen i EU:s klimatpaket, ESD, gavs 20 juli 2016. De här förslagen är i grund och botten de som ska säkerställa EU:s åtaganden under Parisavtalet.

De politiska grupperna i Europaparlamentet väljer som bäst sina förhandlare till ESD (där LULUCF ingår), och Torvalds har utnämnts till att ansvara för arbetet i den liberala ALDE-gruppen.

För mer information:

Nils Torvalds
Katarina Dahlman (specialmedarbetare): +32 489 320 423