Den här veckan håller Europaparlamentet session i Strasbourg. Det är den sista sessionen innan sommaruppehållet och mycket intressanta saker finns på agendan: Kroatiens anslutning, situationen i Ungern, byte av ordförandeskapet, USA:s spionerande osv. Veckan avslutas sedan i Österbotten där Nils Torvalds bl.a. besöker Tomatkarnevalen.

Måndag 1 juli

Måndagen är en historisk dag i och med att EU får sitt 28:e medlemsland i Kroatien. Vid Europaparlamentet hålls under eftermiddagen en välkomstceremoni för att fira detta. I och med detta får Europaparlamentet också 12 stycken nya kroatiska europaparlamentariker.

På kvällen håller ALDE-gruppen ett gruppmöte för att gå igenom sessionens agenda.

I sessionssalen diskuteras bl.a. ett antal rapporter om fordon och en rapport om trafiksäkerhet.

Tisdag 2 juli

Tisdag förmiddag diskuterar man i sessionssalen slutsatserna från Europeiska rådets möte 27-28 juni och utvärderar det irländska ordförandeskapet. Överenskommelsen om EU:s långtidsbudget diskuteras också.

Senare under dagen kommer Europaparlamentet att hålla en omröstning en ny europeisk ombudsman och på eftermiddagen debatterar man bl.a. skatten på finansiella transaktioner och reformen av banksektorns struktur inom EU.

ALDE-gruppen har på eftermiddagen ett koordineringsmöte om EU:s långtidsbudget.

Torvalds deltar i en rundabordsdiskussion om vikten av forskning och innovation för Europas konkurrenskraft. I diskussionen deltar den f.d. franska presidenten Valéry Giscard d’Estaing, andra europaparlamentariker och forskningsrepresentanter. Torvalds är budgetutskottets ständiga rapportör för forskningsfrågor.

Gruppen ”Fish for the Future” håller ett styrelsemöte på eftermiddagen.

Den långa dagen avslutas med ALDE-gruppens gruppmöte.

Onsdag 3 juli

Torvalds har bjudit in Rederierna i Finland, som är representerade av dess VD Olof Widén och styrelsemedlem Jan Hanses, vice-VD för Viking Line. Widén och Hanses deltar bl.a. i ett nordisk-baltiskt frukostmöte på onsdagen.

Onsdagens session innehåller under förmiddagen en presentation av det litauiska ordförandeskapet om deras verksamhetsprogram. Därefter röstar man bl.a. om tidschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (s.k. backloading), skatten på finansiella transaktioner, Lettlands införande av euron den 1 januari 2014, utvärderingen av det irländska ordförandeskapet, inklusive överenskommelsen om den fleråriga budgetplanen, situationen vad gäller grundläggande värderingar i Ungern och reformen av banksektorns struktur inom EU.

På eftermiddagen diskuterar man bl.a. stängningen av det statliga radio- och tv-bolaget i Grekland och USA:s övervakningsprogram.

Torvalds har förutom sessionsarbetet diverse bilaterala möten under dagen och avslutar som vanligt med ALDE-gruppens gruppmöte.

Torsdag 4 juli

På torsdag förmiddag är det debatt bl.a. om fullbordandet av den digitala inre marknaden och därefter omröstningar om bl.a. USA:s övervakningssystem, förslag till en ändringsbudget med anledning av Kroatiens anslutning till EU och internetansluten TV.

Torvalds reser under eftermiddagen till Vasa för fredagens och lördagens program i Österbotten.

Fredag 5 juli

Torvalds har på fredagen en fullspäckad dag i Sydösterbotten tillsammans med Aktion Österbotten.  Dagen börjar vid Pärus café i Lappfjärd där Perus fors, olika bredbandsprojekt och Cittaslow-nätverket presenteras. Efter lunch fortsätter dagen i Dynamohuset i Närpes med en presentation om verksamhet, projekt och företagande i regionen. Därefter presenterar Närpes hembygdförening sin verksamhet. Dagen avslutar i Kaskö med projektverksamheten där.

Lördag 6 juli

På lördag besöker Torvalds Tomatkarnevalen i Närpes och träffar allmänheten i SFP:s tält 10-11:30 innan han tar plats på scen kl 11:30.

Efter Närpes bär det av till Farmar-mässan i Seinäjoki. Mellan 14 och 15 deltar Torvalds i en diskussion om ren och närproducerad mat och 15:30-16:30 deltar han i en diskussion om decentraliserad energiproduktion i Finland.