Den här veckan är det en så kallad gruppvecka i Europaparlamentet vilket innebär att de olika politiska grupperingarna håller möten. Nils Torvalds politiska grupp, ALDE, har den här gången valt att hålla sitt möte i Munchen, Tyskland. Torvalds är på plats och återvänder i slutet av veckan till Bryssel och Europaparlamentet för arbete i sina utskott.

Måndag 24 juli

Den liberala gruppen i Europaparlamentet, ALDE, som Nils Torvalds är medlem i håller möten i Munchen under början av veckan. Programmet börjar på måndag eftermiddag med ett gruppmöte där man går igenom agendan för nästa veckas session i Strasbourg.

Kvällen fortsätter med en arbetsmiddag med representanter från det tyska liberala partiet FDP, delstatsparlamentet och tyska riksdagen.

Tisdag 25 juli

Tisdagens program börjar med ett studiebesök till BMW World, som är BMW:s huvudkontor beläget i Munchen. I besöket ingår en rundtur och diskussion med Bayerns minister för vetenskap och forskning.

Under lunchen anordnas en rundabordsdiskussion under rubriken ”Banking Union – a blessing or a curse?”

På eftermiddagen anordnas ett seminarium med Bayerns ekonomiminister under rubriken ”The Bavarian Success Story. From Agriculture to High-Tech”.

Kvällen avslutas med en kort mottagning arrangerad av FDP i Bayern.

Onsdag 26 juli

På onsdag morgon håller ALDE-gruppen gruppmöte där man fortsätter att undersöka agendan för nästa veckas session.

Torsdag 27 juli

Torvalds är på torsdagen tillbaka i Bryssel där utskottsarbetet fortsätter med sammanträden i budgetutskottet och i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE).

I budgetutskottet diskuteras bl.a. budgeten för 2014 och förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget. Man kommer också att rösta om bl.a. en ändringsbudget med anledning av Kroatiens inträde i EU.

I LIBE diskuteras bl.a. användningen av PNR (Passanger Name Record) och Frontex (den Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid EU:s medlemsstaters yttre gränser).

Fredag 28 juli

Under fredagen skriver Torvalds klart den kolumn som har deadline denna vecka och förbereder sig inför nästa veckas session.