ALDE logo

Työskentely parlamentissa

Työskentely valiokunnissa

Parlamentin valiokunnissa valmistellaan parlamentin kannanottoja, minkä vuoksi suuri osa parlamentin päivittäisestä työstä tehdäänkin juuri valiokunnissa. Jokainen parlamentaarikko työskentelee pääsääntöisesti muutamassa valiokunnassa. Itse toimin ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus valiokunnan jäsenenä. Lisäksi olen talous- ja raha-asioiden valiokunnan, kalastusvaliokunnan ja budjettivaliokunnan varajäsen.

Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeidein turvallisuus valiokunta

Ympäristö, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuus- valiokunta on yksi Euroopan parlamentin vaikutusvaltaisimmista valiokunnista. Valiokunta käsittelee sekä laajoja ympäristö- ja energiapoliittisia aiheita, että kysymyksiä jotka hyvin konkreettisesti vaikuttavat meidän kaikkien arkipäivään. Valiokunnan jäsenenä minulla on erittäin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa aktiivisesti asioihin, joilla on merkitystä sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla.

Kalatalousvaliokunta (PECH)

Kalatalouteen liittyvät asiat ovat erittäin tärkeitä Suomen rannikkoseuduille ja erityisesti Ahvenanmaalle. Tämän istuntokauden tärkein kysymys valiokunnassa on parhaillaan käynnissä oleva EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistus. Osallistun aktiivisesti tähän työhön, jonka tavoitteena on kestävämmän kalastuspolitiikan kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Kalatalousvaliokunnan verkkosivu löytyy täältä.

Budjettivaliokunta (BUDG)

Budjettivaliokunta lukeutuu parlamentin vaikutusvaltaisimpiin valiokuntiin. Budjettivaliokunnassa parlamentti käyttää EU:ta ja sen toimielimiä koskevaa budjettivaltaansa. Työn määrä valiokunnassa on suuri ja käsiteltävinä olevat asiat mielenkiintoisia. Valiokunnassa voin resurssien ohjaamisen kautta vaikuttaa EU:n kaikkiin osa-alueisiin.

Budjettivaliokunnan verkkosivu löytyy täältä.

Talous- ja raha-asioiden valiokunta (ECON)

Talouskriisin myötä parlamentin talousvaliokunnan merkitys on kasvanut huomattavasti. Valiokunta vastaa kriisiin liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä käsittelee suurta määrää lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on ehkäistä tulevia talouskriisejä. Tämä tekeekin valiokunnan työmäärästä suuren.

Muut valiokunnat

Valiokuntatyöskentelyllä on keskeinen tarkoitus, minkä vuoksi seuraan aktiivisesti myös muissa valiokunnissa käsiteltäviä aiheita. Voin tarvittaessa osallistua muihin valiokuntakokouksiin, sillä kaikilla europarlamentaarikoilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa valiokuntakokouksissa.

Työskentely valtuuskunnissa

Euroopan parlamentilla on valtuuskuntia kansainvälisten yhteyksien ylläpitoon ja kehittämiseen. Valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita. Olen jäsen valtuuskunnassa, joka vastaa suhteista Afganistaniin, sekä EU:n ja Venäjän parlamentaarisen yhteistyökomitean valtuuskunnan varajäsen.

Työskentely poliittisessa ryhmässä

Europarlamentaarikot kuuluvat poliittisen ideologiansa ja puoleensa perusteella eri poliittisiin ryhmiin. Itse olen Euroopan parlamentin liberaaliryhmän jäsen. Ryhmä kulkee nimellä ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe). Sillä on 69 jäsentä.

ALDE:n verkkosivu.

Työskentely interryhmissä

Parlamentissa edustajat voivat muodostaa vapaaehtoisia yhteistyöryhmiä eli niin sanottuja interryhmiä eri aiheiden ympärille. Itse olen jäsen vähemmistöasioiden ryhmässä, Itämeri-ryhmässä sekä vammaisasioiden ryhmässä.