Europaparlamentet har i går med bred majoritet godkänt nya regler som automatiserar utbytet av information EU:s medlemsländer emellan. Syftet är att göra det lättare att upptäcka, och därmed förhindra, penningtvätt. När de nya reglerna träder i kraft kommer skattemyndigheter i medlemsländerna automatiskt att behöva dela med sig av information rörande exempelvis banksaldo, ränteinkomster och dividender till skattemyndigheterna i andra medlemsländer.

De nya reglerna har uppkommit efter flera skandaler rörande penningtvätt med de så kallade Panamapappren som den mest kända.

Europaparlamentariker Nils Torvalds, som ledde den liberala ALDE-gruppens förhandlingar, är nöjd med resultatet.
– Att samarbetet mellan medlemsländernas skattemyndigheter inte alltid har fungerat som det ska är mycket problematiskt. Att man delar med sig av information som redan finns tillgänglig kommer att underlätta samarbetet och det är givetvis något jag välkomnar.

Samtidigt anser Torvalds att det här bara är ett första steg på vägen i kampen mot skatteflykt, penningtvätt och terrorfinansiering.
– Även om dagens beslut är positivt har vi fortfarande en lång väg kvar att gå, om vi på allvar ska kunna komma åt dessa problem. Medlemsländerna måste fortsätta ta dessa frågor på stort allvar och ge EU möjligheten att komma med nya, konkreta åtgärder, säger Torvalds.

Nästa stora EU-åtgärd på området är en uppdatering av anti-penningtvättsdirektivet som just nu är under behandling. Även i den frågan leder Torvalds ALDE-gruppens förhandlingar och parlamentet beräknas ha sin position klar under våren 2017.

Tilläggsinformation:

Nils Torvalds, Europaparlamentariker
Anton Nilsson, specialmedarbetare: +32 489 32 04 79