EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll på onsdag morgon sitt sista State of the Union-tal innan EU valet 2019. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) anser att Juncker i sitt tal uppmanar medlemsländerna att ta sitt ansvar för den gemensamma utvecklingen av unionen genom att visa solidaritet. Medlemsländerna måste stå upp för de gemensamma värderingarna, så som fri press och principen om rättsstaten.

– Juncker betonar i sitt tal fram för allt Europas centrala ställning i en global värld. Det här gäller såväl säkerhetspolitik som politik som berör handel och mänskliga rättigheter. Medlemsstaterna skyller gärna problemen på EU men faktum är att de inte gjort tillräckligt för att förverkliga de förslag som kommissionen lagt fram. Det behövs mer solidaritet för att hålla samman länderna inom Schengenområdet och för att överbygga skillnaderna mellan Öst- och Västeuropa. När det brinner i ett land brinner det i hela Europa, konstaterar Torvalds.

Angående Brexit sände Juncker tre tydliga budskap, som inte går att förbise i ett tal om läget i unionen:
– EU ska respektera Storbritanniens beslut att lämna unionen, även om han beklagar det.
– EU kommer alltid att vara lojala i förhållande till Irland och vi vill inte ha en hård inre gräns.
– Storbritannien kommer aldrig att vara som vilket tredje land som helst, utan kommer alltid att vara en viktig samarbetspartner.

Säkerhetsunionen är också en prioritering. EU:s yttre gräns måste skyddas, och därför vill man gemensamt finansiera stärkta gränskontroller genom EU:s budget. Terroristiska meddelanden ska avlägsnas från internet inom en timme. Juncker vill också förhindra möjligheten för en enskild medlemsstat att göra EU handlingsförlamat i utrikespolitiken. Därför föreslår man att ta i bruk beslut med s.k. kvalificerad majoritet i säkerhetsfrågor, en mekanism som i dagens läge inte används.

– Juncker avslutade sitt tal med att upprepa sin kärleksförklaring till Europa. Men kärlek till Europa kräver någonting annat än kärleksförklaringar. Det kräver beslutsamhet och enighet. Den enigheten måste gälla vår försvarspolitik, vår säkerhetspolitik. Den måste gälla vårt förhållande till Afrika. Den måste gälla mänskliga rättigheter. Det måste gälla den gemensamma marknaden. Den måste gälla i vårt förhållande till Storbritannien efter Brexit. Men den måste kanske framförallt gälla vårt europeiska sätt att fatta och förverkliga våra beslut, säger Torvalds.