Kommentar: TTIP

Jag skrev i ett tidigare sammanhang att jag återkommer till det transatlantiska partnerskapsavtalet mellan EU och USA – TTIP:en. Jag tror nämligen att det nu förs en intellektuellt ohederlig diskussion. Under det senaste året har jag otaliga gånger ställts inför...

Kommentar: TTIP

Jag skrev i ett tidigare sammanhang att jag återkommer till det transatlantiska partnerskapsavtalet mellan EU och USA – TTIP:en. Jag tror nämligen att det nu förs en intellektuellt ohederlig diskussion. Under det senaste året har jag otaliga gånger ställts inför...