Inte förbjudet med (snus)förnuft

Göran Lindén, Eeva Nordman och Airi Lehtinen skriver en debattartikel om snus i HBL (18.1). De redogör allmänt för vilka tobaksrelaterade skador rökning ger, men rökning och snus är inte riktigt samma sak. Men eftersom de tydligen inte hittat tillräckligt goda bevis...

KOLUMN: EN PIPA SNUS

I Europaparlamentet har vi försökt föra en saklig diskussion kring tobak och snus. Helt enkelt är det inte. Det finns flera olika nivåer och ibland är det svårt att se genom rökridåerna. Det är lite som i sagan om vargen, som åt krita för att förvränga sin röst. När...

Status quo för snuset

Europaparlamentet röstade idag om förslaget om ett nytt tobaksdirektiv. SFP:s europaparlamentariker Nils Torvalds har varit mycket engagerad i arbetet, i synnerhet gällande snuset. – Det övergår mitt, och många andras, förstånd att EU fortsättningsvis vill...