KOLUMN: Festtal och verklighet

Jag har alltid haft lite svårt med festtal. Både med mina egna och med andras. Allt för ofta är de vackra ord med svag koppling till verkligheten. Så var det när Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso i september höll sitt tal om tillståndet i...

KOLUMN: Utrotningshotad

Det finns ögonblick när jag misströstar. Ett sådant ögonblick uppstod när jag läste ett beslut från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Beslutet handlade om ersättning för skador som skarven åstadkommit på fiskodlingen. Den sökande parten var...