ALDE logo

Arkiv: Budgeten

För en hållbar och miljövänlig EU-budget

28.09.2016 14:53

Europaparlamentets budgetutskott har på Europaparlamentariker Nils Torvalds initiativ ökat trycket för EU att ha ett större miljö- och klimatfokus. – Miljövänligt tänkande kan och ska finnas med som en naturlig…

LÄS MERA

Mer finansiering för Östersjön i EU:s budget

24.10.2013 15:00

Europaparlamentet godkände igår EU:s budget för år 2014. Europaparlamentariker Nils Torvalds, som är Finlands enda ledamot i parlamentets budgetutskott, hade förslagit en ny budgetlinje för Östersjöregionen som skulle möjliggöra finansiering…

LÄS MERA

EU:s budget för 2014 föreslås vara 6 % lägre än 2013

02.10.2013 06:58

Europaparlamentets budgetutskott inledde idag behandlingen av EU:s budget för år 2014. Utskottet tog ställning till de förändringsförslag som Europaparlamentets ledamöter och utskott lämnat in. Europaparlamentet strävar efter att sänka EU:s…

LÄS MERA