KOLUMN: Att se skogen för alla träd

Under de två senaste dygnen har jag igen fått en lärorik påminnelse om hur också en Europaparlamentariker från ett litet land och ett litet parti har möjlighet att i sista sekunden påverka beslut i Europaparlamentet. Utmaningen handlade denna gång om biobränslen och...

Rätt riktning i biobränsledirektivet

Nils Torvalds är relativt nöjd med resultatet av parlamentets omröstning i det omtvistade biobränsledirektivet, eller s.k. ILUC-direktivet. Direktivet handlar om hur Europa ställer om energianvändningen till mer avancerade och klimatvänliga biobränslen. Målsättningen...