Igår debatterade Europaparlamentet EU:s budget för år 2017. Nils Torvalds höll ett anförande i egenskap av två olika roller. Torvalds har varit ansvarig för fiskeriutskottets betänkande och även fungerat som den liberala ALDE-gruppens skuggrapportör tillsammans med Europaparlamentariker Gérard Deprez.

Först konstaterade Torvalds, som ansvarig för fiskeriutskottets betänkande, att det behövs tillräckligt med pengar för att förverkliga EU:s nya, modernare fiskeripolitik.

Därefter kritiserade Torvalds i skarpa ordalag parlamentets generalsekreterare Klaus Welle. Den 14 april 2016 röstade parlamentet nämligen i plenum om att inte ännu göra chaufförsservicen intern, utan fortsätta köpa tjänsten tills budgetutskottet fått mera information. Bara några timmar efter den här omröstningen hade en allmän lediganslagning av intresse för de här tjänsterna gått ut på parlamentets officiella tidning. Med andra ord gick generalsekreteraren tvärt emot parlamentarikernas beslut. Detta är totalt oacceptabelt, anser Torvalds.

Tilläggsinformation:

Beata Björkvall, specialmedarbetare: +32 2 28 37 585
Anton Nilsson, specialmedarbetare: +32 2 28 38 585