Europaparlamentets budgetutskott har på Europaparlamentariker Nils Torvalds initiativ ökat trycket för EU att ha ett större miljö- och klimatfokus.

– Miljövänligt tänkande kan och ska finnas med som en naturlig del av all politik vi gör. Det har vi slagit fast i och med Europa 2020-strategin, och det bör vi hålla fast vid, säger Torvalds.

– Kommissionen har också uppmärksammat detta i sitt revisionsförslag på den fleråriga budgetramen, där de ökar medlen för bl.a. forskningsprogrammet Horisont 2020. Horisont 2020 innehåller flera möjligheter till nya miljövänliga innovationer och hållbart nytänkande.

I budgetomröstningen lyckades Torvalds också få en majoritet i utskottet för 100 miljoner i stöd till de mjölkproducenter som lidit mest av Rysslands importförbud på en del matprodukter. Kommissionen har presenterat ett förslag på att hjälpa mjölkproducenterna, men ryska importförbudet måste finnas tydligare med i fördelningsnyckeln för stödet.

– Jag hoppas att EU:s medlemsländer i rådet håller med, då vi i november förhandlar om budgeten för 2017.

Budgeten för 2017 röstas i plenum i Strasbourg sista veckan i oktober, varpå en 21 dagar lång förlikningsprocess mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen inleds. Torvalds fungerar tillsammans med sin kollega Gérard Deprez som föredragande för den liberala gruppen ALDE i budgetförhandlingarna.