Nu löser vi skarvproblemet!

På sistone har populationen av mellanskarv (Phalacrocorax sinensis) ökat kraftigt i Europa. I Finland har skarvpopulationen gått från noll till 24 000 par (1980-2015), vilket orsakar allvarliga ekologiska, sociala och ekonomiska skador regionalt och lokalt, på skogar,...

MERIMETSOT – Esitys toimenpiteitä varten

Vuosituhannen vaihteen 1999-2000 jälkeen merimetsokanta (Phalacrocorax sinensis) on kasvanut merkittävästi Euroopassa. Suomessa merimetsojen määrä on noussut nollasta 24 000:een pariskuntaan vuosien 1980 ja 2015 välisenä aikana. Kehitys aiheuttaa vakavia ekologisia,...

Torvalds: Dags att följa Danmarks exempel i skarvfrågan

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) ställde i juli ett skriftligt spörsmål till EU-kommissionen angående skarven. I Kommissionens svar från förra veckan sägs det tydligt att medlemsländerna redan fullt ut kan använda de möjligheter till undantag som finns och...

Kolumn: Skarven ännu en gång

Jag skrev tidigare att skarven håller på att bli en symbolfågel. Den diskussion som under sommaren har förts i olika tidningar antyder egentligen på att skarvens symbol(o)värde håller på att utvidgas. I det första skedet framstod skarven huvudsakligen som en symbol...