Team Torvalds

Nils Torvalds
Europaparlamentariker

Kontaktuppgifter

nils.torvalds@ep.europa.eu
kontor +32 2 28 45 585

Beata Björkvall

Specialmedarbetare

Kontaktuppgifter
beata.bjorkvall@ep.europa.eu
kontor +32 2 28 47 585
mobil +32 489 320 418
Ansvarsområden

Beata ansvarar för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och för arbetet med intergruppen för funktionsvariationer.

Övrig bevakning:
• utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
• utskottet för kultur och utbildning
• utskottet för utveckling
• utskottet för framställningar
• utskottet konstitutionella frågor

Alexander Lång

Specialmedarbetare

Kontaktuppgifter

alexander.laang@ep.europa.eu
kontor
+32 2 28 38 585
mobil +32 489 320 423

Ansvarsområden

Alexander ansvarar för bevakningen av budgetutskottet och för arbetet med intergruppen för minoritetsfrågor. Alexander är även huvudansvarig för Torvalds Brysselkalender och koordineringen av möten i Bryssel.

Övrig bevakning:
• utskottet för regional utveckling
• utskottet för budgetkontroll

Anton Nilsson

Specialmedarbetare

Kontaktuppgifter

anton.nilsson@ep.europa.eu
kontor
+32 2 28 37 585

Ansvarsområden

Anton ansvarar för utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt arbetet med intergruppen för frågor som rör hav, floder, öar och kustområden. Utöver det har Anton ett särskilt ansvar för Ålandsfrågor och sjöfart.

Övrig bevakning:

• utskottet för fiskeri
• utskottet för transport och turism
• utskottet för internationell handel
• utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Elisabet Rantschukoff

 Specialmedarbetare i Finland

Kontaktuppgifter

elisabet@sfp.fi
mobil +358 45 355 9340 eller +358 45 139 3514

Ansvarsområden

Elisabet ansvarar för arbetet i Finland, vilket innebär bevakning av finländsk politik och media samt kontakter till partifältet, företag, organisationer och allmänheten. Hon ansvarar för Torvalds Finlandskalender och har hand om PR-, press-, och informationsverksamhet. Elisabets politiska bevakningsområden är Natura 2000 samt varg- och skarvfrågor.

Viktor Sundberg 

Praktikant

Kontaktuppgifter

viktor.sundberg@europarl.europa.eu

Kontor: +32 2 48 57 585

Mobil: +32 489 320 417

Ansvarsområden

Till Viktors uppgifter på kontoret hör bland annat att ordna praktiska arrangemang kring besöksgrupper, kommunikation och sociala medier samt att delta i det politiska arbetet tillsammans med teamet.

Ta kontakt.

14 + 1 =